Naziv proizvoda
Količina
Cena proizvoda
Ukupna cena